Wilt u meer informatie over Keukens en/of Badkamers of een bericht sturen? Dat kan met onderstaand formulier.

Contact en informatie

Disclaimer voor www.db-montage.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.db-montage.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DB Montage Keukens & Badkamers. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB Montage Keukens & Badkamers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DB Montage Keukens & Badkamers.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DB Montage Keukens & Badkamers te mogen claimen of te veronderstellen.
DB Montage Keukens & Badkamers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. DB Montage Keukens & Badkamers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.db-montage.nl op deze pagina.

Is uw vraag of opmerking te dringend voor het contactformulier? Gebruik dan de onderstaande contactgegevens.

DB Montage Keukens & Badkamers
Dokter Bonstraat 66
1566 KZ Assendelft

Telefoon: +31 (0)6 18 689 279

Whatsapp : +31 6 18 689 279

Call Now ButtonNu Bellen